JUHA MERTA

TAITEILIJA

Tamperelainen kuvantekijä Juha Merta (s. -58) yhdistelee koosteissaan graafisia, maalauksellisia ja esineellisiä elementtejä.

Näyttelyissäni pohdin samoja asioita kuin visuaalisen kulttuurin ilmentymät arjessamme. Olen kiinnostunut kuvataiteen kohtaamisesta. Parhaat palat ovat tiivistymiä, jotka esiin saatettuina ovat asian ympärillä viipyilyn tulosta. Kuvallinen dialogini on keskustelua niin taiteen kuin tieteenkin mestareiden kanssa. Koska olen toisen polven taidemaalari, niin minulle on luontevaa lähestyä taidetta mestarin välityksellä, tosin kaikki ns. ”vähäpätöinenkin” on kiinnostavaa. Tähän tarjoaa oivallisen mahdollisuuden kirpputorit ja niiden runsas, arkinen esine-estetiikka. Näin erilaiset materiaalitutkielmat ovat leimallisia taiteelleni.

Kuvantekijänä yhdistän taiteeseeni myös tutkimuksen. Tutkin taide- ja kulttuurihistoriaa, filosofiaa sekä ympäröivää maailmaa intertekstuaalisesti yhdistellen kuvallisia ja kirjallisia elementtejä. Kuvataide sinällään on samalla tutkimusmenetelmäni, jolla tutkin arkisia ilmiöitä. Lähestyn usein kuvataidetta tutkimalla mestareiden käden jälkiä. Lähtökohtaa voi sanoa moderniksi ja tulkintaani postmoderniksi.

Teoksissa palaan usein minua askarruttaviin kysymyksiin, joihin palaan uudestaan ja jatkan vastausten etsintää. Teoksissani on teoreettista ja kuvallista pohdintaa erilaisista tieteen ja taiteen käsitteistä; fenomenologiasta, hermeneutiikasta, hiljaisesta tiedosta, detaljista jne. Käsitteiden avaaminen on tuntunut luontevalta intertekstuaalisesti eli yhdistämällä kuvaa ja sanaa, unohtamatta esteettisyyttä. Samalla tiellä olen edelleen.

Tampellan Esplanadi 7 A TH2, 33100 Tampere